Cesta odvážneho Samuraja (3.-4. ročník ZŠ)

Kurz je určený pre deti 3. a 4. ročníka základnej školy. Podstatná časť kurzu je venovaná konfliktným situáciám medzi deťmi, prevencii šikany zo strany samotných detí, ale aj čo robiť, ak sa deti stanú obeťou šikany.

Časti kurzu:

1. časť – Rizikoví ľudia a miesta:

 • deti sa naučia čo sú rizikové miesta a kto sú rizikoví ľudia a ako sa k nim správať
 • Ako sa vyhnúť rizikovým miestam a konfliktu
 • Nácvik rôznych prvkov aktívnej sebaobrany pri kontakte s rizikovým človekom

2. časť – Násilie medzi deťmi 1 – ako nebyť ten zlý

 • 1. časť výuky „Násilie medzi deťmi“ ako prvý stupeň prevencie šikany – táto časť sa venuje prevencii násilia zo strany samotného dieťaťa. Deti sa naučia rešpektovať a chápať inakosť druhých a vedia, že ich správanie má vždy nejaké dôsledky. A tiež, že aj oni samé sa môžu stať terčom násilia.
 • Riešenie konfliktných situácií medzi deťmi
 • Nácvik – situácie pri sácaní, narazení do steny a pod.

3. časť – Násilie medzi deťmi 2 – keď mne ubližujú

 • 2. časť výuky „Násilie medzi deťmi“ – v tejto časti sa venujeme situáciám, keď sa dieťa stane obeťou násilia. Deti sa naučia rozlíšiť, kedy už ide o šikanu a vedia včas túto situáciu riešiť. Naučia sa zastať samých seba, povedať NIE a nenechať si ubližovať. To všetko s dôrazom na zastavenie šikany a nie jej pokračovaniu.
 • Čo robiť, ak som sa stal terčom násilia, ako si pomôcť a na koho sa obrátiť
 • Nácvik aktívnej sebaobrany pri konfliktoch medzi deťmi

4. časť – Opakovanie

 • Opakovanie a utvrdenie naučených vedomostí a situácií
 • Ukončenie a vyhodnotenie kurzu a udelenie Rádu odvážneho samuraja