Cesta odvážneho Ninju (1.-2. ročník ZŠ)

Kurz je určený pre deti prvého a druhého ročníka základnej školy (6-8 rokov). V kurze sa venujeme rizikám z vonku, teda voči cudzím a rizikovým ľuďom, na neznámych miestach. Kurz obsahuje prvú časť výuky „Násilie medzi deťmi“ ako prvého stupňa prevencie šikany.

Časti kurzu:

1. časť – Cudzí ľudia a miesta

 • Kto sú cudzí ľudia a ako sa k nim správať
 • Ako sa správať na cudzích miestach – dovolenka, výlet, obchodný dom, dopravný prostriedok. Ako sa nestratiť a čo robiť, ak sa stratím. Komu môžem dôverovať.
 • Nácvik – rôzne situácie oslovenia a kontaktu s cudzím človekom

2. časť – Rizikoví ľudia a miesta

 • Čo sú rizikové miesta a ako sa im vyhnúť
 • Kto sú rizikoví ľudia
 • Ako sa vyhnúť konfliktu
 • Nácvik – aktívna sebaobrana pri kontakte

3. časť – Násilie medzi deťmi 1 – ako nebyť ten zlý

 • 1. časť výuky „Násilie medzi deťmi“ ako prvý stupeň prevencie šikany – táto časť sa venuje prevencii násilia zo strany samotného dieťaťa. Deti sa naučia rešpektovať a chápať inakosť druhých a vedia, že ich správanie má vždy nejaké dôsledky. A tiež, že aj oni samé sa môžu stať terčom násilia.
 • Riešenie konfliktných situácií medzi deťmi v ich vekovej kategórií
 • Nácvik – konfliktné situácie medzi deťmi

4. časť – Opakovanie

 • Opakovanie a utvrdenie naučených vedomostí a situácií
 • Ukončenie a vyhodnotenie kurzu a udelenie Rádu odvážneho ninju