O nás

Bc. Natália Sarah Mittelman

 • Narodila sa v roku 1986, pochádza z Kráľovského Chlmca
 • Žije a pôsobí v Borši a Kráľovskom Chlmci
 • Vyštudovala Technickú univerzitu
 • Je predsedníčkou a trénerkou klubu tradičného Okinavského karate Heiwa Dojo v Kráľovskom Chlmci
 • Je nositeľkou 2. Danu karate, 2. kyu kobudo
 • Je trénerkou karate 1. kvalifikačného stupňa

Ing. Michaela Baksová

 • Narodila sa v roku 1984, pochádza z Bratislavy
 • Žije a pôsobí v Ivanke pri Dunaji
 • Vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave
 • Je predsedníčkou a trénerkou klubu tradičného Okinavského karate Senshi Dojo v Ivanke pri Dunaji
 • Je nositeľkou 1. Danu karate, 3. kyu kobudo
 • Je trénerkou karate 1. kvalifikačného stupňa

Spolu sme vytvorili projekt ODVÁŽNE DETI. Priviedla nás k tomu naša pravidelná práca s deťmi v oblasti trénovania karate. Súčasťou našich tréningov bojového umenia karate je detská sebaobrana. Pracujeme s deťmi od predškolského veku a veľmi citlivo vnímame  ich vzťahy, konflikty, problémy, ktoré v aktuálnom čase riešia vo svojom živote, škole, či vonku. Deti sa na nás často obracajú s otázkami čo robiť ak… (im robí zle spolužiak, sú svedkami násilia, šikany medzi deťmi…). To nás priviedlo k myšlienke vytvoriť kurzy pre deti (nie len tie naše na tréningoch), ktoré im pomôžu správne vyhodnotiť určité situácie, správne sa zachovať, aby zostali v bezpečí a zároveň nikomu neublížili. Neučíme deti biť sa, ani sa nestanú agresívnejšie. Naopak, stanú sa zdravo sebavedomé, uvedomelé, tolerantné a rešpektujúce.

Základom sebaobrany je prevencia, až keď je to nevyhnutné, pristupujeme k sebaobrane ako takej. Vedieť povedať NIE, sebavedome zakričať je súčasťou naších kurzov. Tá fyzická potreba brániť sa je až na poslednom mieste. Avšak, podľa nášho názoru, znalosť techník aktívnej sebaobrany je veľmi potrebná a pri správnom vedení dáva deťom pocit zodpovednosti. Uvedomujeme si, že nestačí spraviť prednášky, nácvik sebaobrany je ťažký a dlhý proces. V prípade rizika naše telo reaguje inštinktívne. Kurzy Odvážnych detí sú preto zábavné, interaktívne a hravé, nácviky sa opakujú, aby deti v prípade potreby nezamrzli ale reagovali čo najlepšie.

Naším heslom je PREVENCIA JE NAJLEPŠIA SEBAOBRANA.