Charitatívna reklama

Nemôžete si len tak dovoliť niekomu niečo darovať? Radi s Vami uzavrieme zmluvu o charitatívnej reklame. Pre Vás budú tieto náklady daňovými výdavkami v plnom rozsahu (iba za splnenia podmienky zaplatenia). My sa na druhej strane zaväzujeme tieto prostriedky použiť výlučne na našu činnosť, a teda na tvorbu a skvalitňovanie projektu ODVÁŽNE DETI. Zároveň formou reklamy zviditeľníte Vašu značku, produkt, služby a pod. Reklamu poskytneme na našej web a facebook stránke, prípadne na propagačných materiáloch.

Prosím kontaktujte nás pre viac informácií.