Vzdelávame sa

Ešte ku koncu roka sme stihli absolvovať veľmi zaujímavý a užitočný kurz Prevencie šikanovania. Dozvedeli sme sa okrem teórie aj rôzne nápady na aktivity, ktoré môžu pomôcť okamžite riešiť situácie šikany, jej odhalenia a začatia ozdravovania kolektívu. Kurz trval cca 6 hodín a bol ukončený testom, ktorý sme úspešne zvládli.

Každá možnosť rozširovania vedomostí nám poháha v našej práci s deťmi.