O Projekte

Projekt Odvážne deti je súbor špeciálnych kurzov zameraných na prevenciu a sebaobranu detí.

Deti sú hravou a pútavou formou oboznámené s rôznymi rizikami, či už zo strany cudzích ľudí alebo iných detí.

Bez zbytočného šírenia strachu sa deti naučia ako sa správať v rizikových situáciách, ako sa vyhnúť konfliktu a ako najlepšie zareagovať, ak dôjde k neželanému kontaktu. Veľký dôraz kladieme na šírenie prevencie šikany, aby sa práve z týchto detí nestali tí, ktorí budú druhým ubližovať.

Témy jednotlivých kurzov sú dôkladne vybrané a prepracované pre konkrétnu vekovú kategóriu detí. Témy sa v jednotlivých kurzoch môžu opakovať, avšak sú vždy prispôsobené veku účastníkov.

Nácviky sebaobrany sa vykonávajú opakovane. Každý účastník sa aktívne zapája.

Základné kurzy – „tzv.cesty“ sú rozložené do 4 hodín. Každý kurz obsahuje 3 prepracované témy a posledná hodina je venovaná opakovaniu a upevneniu vedomosti a vyhodnoteniu kurzu. Deti sú „odskúšane“ z toho, čo sa naučili.

Deti za absolvovanie kurzu získajú certifikát, tričko a rád (medajlu). Pri skrátených kurzoch sú odmenené certifikátom a rôznymi drobnosťami.

Výsledkom kurzu sú sebavedomé, uvedomelé a rešpektujúce deti – ODVÁŽNE DETI.

Naše kurzy budeme rozširovať a zameriavať na rôzne oblasti a tak sa snažiť pomáhať v boji proti násiliu, k budovaniu zdravej sebadôvery a sebahodnoty detí a mládeže.