Vzdelávame sa

Ešte ku koncu roka sme stihli absolvovať veľmi zaujímavý a užitočný kurz Prevencie šikanovania. Dozvedeli sme sa okrem teórie aj rôzne nápady na aktivity, ktoré môžu pomôcť okamžite riešiť situácie šikany, jej odhalenia a začatia ozdravovania kolektívu. Kurz trval cca 6 hodín a bol ukončený testom, ktorý sme úspešne zvládli.

Každá možnosť rozširovania vedomostí nám poháha v našej práci s deťmi.

Nové inštruktorky

Aby sme mohli ponúknuť naše kurzy čo najviac deťom, potrebujeme inštruktorov. Práca s deťmi vyžaduje veľkú zodpovednosť, preto k ich výberu pristupujeme veľmi dôkladne. Počas posledných mesiacov sme sa venovali práve tejto činnosti a od nového roka sa náš tím rozrastie o 4 nové certifikované inštruktorky.

Odvážna panda 6/2023 v Enjoy creativity

V priebehu mája a júna prebiehal v Enjoy creativity kurz Odvážnych detí, tentokrát tých najmenších – odvážnych pánd.

Deti sa na kurze naučili množstvo užitočných vecí, ako sa správať voči cudzím ľuďom, ako sa nestratiť a čo robiť ak sa stratia. Komu dôverovať a komu radšej nie, ale tiež ako sa správať medzi rovesníkmi.

Naučili sa ako si chrániť hlavu a tiež základné pády, aby vedeli bezpečne spadnúť v prípade sotenia či zakopnutia. Sácanie je veľmi častým prejavom násilia medzi deťmi, s ktorým sa stretnú už v škôlke.

Deti boli veľmi šikovné a počas záverečného tréningu, ktorý venujeme preskúšaniu preberaných tém ukázali, že si naozaj veľké množstvo informácii zapamätali a vedeli pohotovo reagovať aj na kontakt a použiť naučené prvky sebaobrany bez väčšieho premýšľania. To bolo našim cieľom. Nie len raz povedať, ale neustálym opakovaním docieliť automaticky správnu reakciu. Na záver ako skúšku zdolali prerážaciu dosku a zaslúžili si Rád odvážnej pandy. Želáme im však, aby sa nikdy nemuseli brániť.

Odvážny ninja v Enjoy creativity 3/2023

V marci sa uskutočnil prvý pilotný kurz prevencie a sebaobrany detí v ENJOY creativity – Centrum kreatívneho vzdelávania.

Do radov odvážnych detí sa po absolvovaní štyroch intenzívnych hodín zapísalo 5 detí z tejto fantastickej komunitnej školy. Deti sa naučili ako sa správať voči cudzím ľuďom, na cudzích miestach, ako sa nestratiť a čo robiť ak sa stratia, komu veriť a komu radšej nie. Ako sa vyhnúť riziku a mnoho iných dôležitých informácií. Vyskúšali si a naučili sa aj prvky aktívnej sebaobrany a ako záverečnú skúšku zdolali prerážaciu dosku. Tým si zaslúžili rád odvážneho ninju.

Veríme, že vedomosti, ktoré deti získali budú bez strachu a hravo aplikovať v ich živote a že vďaka nim nikdy neprídu do situácie, aby schopnosti ninju museli aj použiť.